Ann-Gerd Simu

Jag är 65 år och har arbetat största delen av mitt liv som biomedicinsk analytiker, halva arbetslivet i Sverige, halva i Norge. Politiskt har jag inte varit trogen något parti sedan slutet av 70-talet, då jag övergav socialdemokraterna som det självklara alternativet för en som vuxit upp i en arbetar- och småbrukarfamilj. Sedan jag var ung har jag varit kritisk till det framtidsfokuserade Sverige. Jag har alltid intresserat mig för historia och har sett det som självklart att historien är en källa både till insikt och kunskap och utan det historiska perspektivet riskerar man att gå vilse i en nutid som alltid tror att lösningarna ligger i framtiden. Jag var också kritisk till socialdemokraternas starkt centralistiska politik som verkligen började visa sig på 70-talet då min barndomsbygd i Tornedalen i snabb takt förlorade allt större del av sin befolkning. Det var en befrielse att komma till Norge och se att både historien och landsbygden hade en central plats i det politiska landskapet. Också religiösa människor inkluderades i samhällsgemenskapen på ett annat sätt än i Sverige. Jag är nu norsk medborgare och röstade på Centerpartiet i mitt första Stortingsval. Ett parti som, i motsättning till det svenska C, fortfarande följer devisen att hela landet ska leva. Jag är författare till en diktsamling, två romaner och en novellsamling och är medlem i Sveriges Författarförbund.

Skribenter