Stockholm: Skyddsrumen duger inte vid krig

Fastighetskontoret i Stockholm har undersökt huvudstadens skyddsrum, och konstaterar att skyddsrummen inte skulle duga i händelse av krig. Det anses dessutom omöjligt att iordningsställa skyddsrummen till dugligt skick på de 48 timmar som är kravet.

Av Stockholms tidigare 50 större skyddsrum är endast 22 fortfarande klassificerade som skyddsrum. Men inget av de 22 skyddsrummen skulle duga som skydd för huvudstadens befolkning vid kris eller krig. Det visar en omfattande inventering och kartläggning av skyddsrummen som fastighetskontoret i Stockholms stad har genomfört.
Att återställa skyddsrummen till funktionellt skick skulle kosta miljardbelopp, pengar som vare sig Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB – eller Stockholms stad anser sig ha råd med.

För den politiska ledningen i Stockholm kommer inte fastighetskontorets rapport som någon nyhet. Den undermåliga statusen på huvudstadens skyddsrum har varit känd sedan länge, men utan att man har gjort något för att säkerställa att skyddsrummen skall gå att använda. En förklaring till bristerna i skyddsrumsunderhållet skall enligt det politiska styret i Stockholm vara att man tvingats lägga pengar på underhåll av idrottsanläggningar och andra kostnadskrävande byggprojekt, skriver StockholmDirekt.

MSB anges sakna ekonomiska medel för att kunna bidra med finansiellt stöd till Stockholms stad för att återställa skyddsrummen. Från Stockholms stad vill man ha stöd av MSB för att undersöka det totala renoveringsbehovet och vilka medel som skulle krävas för att återställa skyddsrummen. Från stadens sida beräknas att kostnaden skulle uppgå till flera miljarder kronor.

 

 

Senaste artiklarna