Invandringen är en ’mycket dålig affär’

Invandring är numera en dålig affär för Sverige. I alla fall på det sätt den bedrivs idag. Detta börjar nu gå upp för de flesta, även om en och annan som tidigt målade in sig i lönsamhetshörnet envetet försvarar sina felaktiga åsikter.

Det innebär inte att invandring historiskt sett har varit olönsam. Det har den inte, tvärtom. Det innebär inte heller, att man inte skall kunna beakta ömmande skäl, där människor söker skydd – lönsamma eller ej.

Men invandring som den bedrivs idag och med de systemfel vi har i Sverige blir en ren förlustaffär.

Det har pågått en debatt i Expressen en tid, där bland andra docenten i nationalekonomi Stefan Hedlund och förre riksdagsmannen Pär Granstedt (C) har debatterat. Granstedt hävdar lönsamheten, Hedlund motsatsen.

Det verkar dock som att Granstedt har missat att uppdatera sig på de senaste uppfattningarna. Få (utom möjligen just centerpartister som vill göra ett gott intryck på Annie Lööf) hävdar idag på allvar, att den form av migration, som Sverige har underkastats på senare år, skulle kunna bli lönsam.

Det blir den inte förrän möjligen, möjligen på flera generationers sikt. Eftersom invandringen inte bara omfattar män och kvinnor i arbetsför ålder, som jobbar och betalar skatt utan även till stora delar barn och äldre, väger inte plus upp minus.

Dessutom tar det ungefär ett decennium även för människor i arbetsför ålder att komma ut på arbetsmarknaden. Det går inte ihop. Än mer kommer förlusten att späs på, då anhöriginvandringen sätter igång på allvar.

Stefan Hedlund skriver i en debattartikel i Expressen igår: ’Frågan om migration förblir…en fråga om moraliska överväganden, och om hur mycket svenska skattebetalare är redo att betala. Ekonomiskt är det en mycket dålig affär.’

Det är så vi måste se den. Det är detta vi måste agera efter.

Dagens invandringspolitik kommer snart att ställas på sin spets, eftersom grupper ställs mot grupper, kostnader mot kostnader. Och skattebetalare, som nu har missat även andningshålet Portugal, börjar allt oftare fråga sig: #vadfanfårjagförpengarna?

 

Källa: 

Senaste artiklarna