Brunei: Homosexualitet straffas med döden

Sultanatet Brunei inför från den 3 april dödsstraff genom stening för homosexuella relationer. Det blir resultatet av att landets nya sharialagar implementeras. I linje med dessa straffas även stöld med avhuggen hand eller fot. Detta skriver The Guardian.

Brunei var fram till 1984 en brittisk koloni och homosexualitet var även tidigare straffbart, men då handlade det om fängelse. Landet har på senare år utvecklat en allt strängare form av islam. Sultanen själv, som styrt sedan 1967 och är en av världens rikaste män genom oljefyndigheterna, har själv drivit på för strängare lagar.

I linje med sharialagarna är även alkoholförtäring förbjuden och uteblir man från fredagsbönen, straffas man. Protester från omvärlden på senare år har dock fått sultanen att något sakta ned implementeringen av sharialagarna.

 

Läs mer på Nyhetsbyrån

Senaste artiklarna