Ryssland och Kina spionerar aktivt mot Finland

Främmande stater bedrev flera gånger under fjolåret cyberspionage mot Finland. Det misstänker Skyddspolisen, den finska motsvarigheten till Säpo. Det är främst Ryssland och Kina som bedriver underrättelseverksamhet mot Finland, slår finnarna fast i sin färska årsbok. Men hotet från islamistiska extremister har också ökat. Det skriver Hufvudstadsbladet.

Cyberspionaget riktar sig inte endast mot den organisation som är av särskilt intresse, utan i stället spionerar främmande makt på organisationer och personer som inte iakttar IT-säkerhet och därför är lättare offer. Det handlar om personer som står nära det egentliga föremålet för underrättelseverksamheten.

Spionaget, där stater misstänks ligga bakom verksamheten, riktar sig i första hand mot finska staten, mot företag och mot privatpersoner. Det finns gott om representanter för utländska underrättelsetjänster i Finland och särskilt aktiva är, menar finska Skypo, Rysslands och Kinas underrättelsetjänster.

Främmande staters underrättelseverksamhet har som mål att förutse olika delområden i den finländska politiken och att påverka det politiska beslutsfattandet. Tyngdpunkten i de utländska underrättelseintressena i Finland låg år 2018, liksom de föregående åren, bland annat på Natodebatten, de utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjerna, Finlands ställning i EU:s sanktionspolitik och säkerhetsläget i Östersjöområdet.

Cyberspionaget har blivit aggressivare och intrång i system görs rentav med våld, enligt Skypo. Men trots ett allt aktivare cyberspionage arbetar främmande staters underrättelsetjänster fortfarande med att finna och värva hemliga personkällor. Avsikten är att med hjälp av dem komma över information som annars inte skulle vara tillgänglig.

Främmande staters underrättelseorganisationer strävar också efter att värva medhjälpare som kan utnyttjas i försök att direkt eller indirekt påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen. Skypo konstaterar, att de nya finska underrättelselagarna är bra och klart förbättrar Skyddspolisens underrättelseförmåga.

’Terrorismhotet har ökat på bara några år och samtidigt har utvecklingen i våra närområden ytterligare förstärkt den olagliga underrättelseverksamhet som främmande makter bedriver mot Finland’, säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari som anser att lagändringarna är nödvändiga.

Skypo justerar inte hotnivån för terrorism, utan slår fast att risken fortsatt ligger på nivå två på en fyrgradig skala. Det mest betydande hotet utgörs fortfarande av enskilda aktörer och små grupperingar som hittar sin motivation i radikalislamistisk propaganda eller terroristorganisationers uppmaningar. Det skriver Skypo.

 

Läs mer på Nyhetsbyrån

Senaste artiklarna