Över hundra anmälda övergrepp på HVB-hem

Under de senaste fyra åren har drygt etthundra anmälningar om övergrepp gjorts på de drygt 650 s k HVB-hem (hem för vård och behandling) som finns i Sverige. Ofta har övergreppen gjorts av annan boende, men också av personal. Det skriver Expressen med anledning av en granskning som Veckorevyn har gjort.

En granskning visar att 133 personer under 25 år skall ha blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Det handlar oftast om övergrepp under lång tid. Det yngsta barnet som kan ha blivit utsatt, skall ha varit fyra år gammal när övergreppet skedde.

På ett boende för unga med självskadebeteende blev minst två flickor utsatta för våldtäkt av psykologen på hemmet. En dom styrker övergreppen. Psykologen dömdes av hovrätten hösten 2017 till 4,5 års fängelse. I det fallet skedde ett 30-tal övergrepp utan att någon annan i personalen märkte något.

Många gånger har övergreppen skett när personal har varit i närheten. I 24 fall har HVB-hemmen heller inte anmält dåliga förhållanden eller misstänkta övergrepp till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), något som lagen kräver.

Läs mer på Nyhetsbyrån

Senaste artiklarna