Brexit – rena rama Hotel California

"Om parlamentet röstar ned Brexitavtalet går Storbritannien mot en oviss framtid där i stort sett vad som helst kan hända från en ny folkomröstning till en så kallad Hard Brexit utan avtal med EU."

 “You can check out any time you like, but you can never leave.” Så lyder den berömda raden i den gamla sången av rockgruppen Eagles. Den för tanken till Storbritanniens utdragna försök att lämna EU. Bryssel har försökt göra det så svårt och kostsamt som möjligt för engelsmännen att dra sig ur, till varnagel för andra nationer som kanske funderar på samma sak. Man lämnar helt enkelt inte Europeiska Union i en handvändning. Notan för den brittiska regeringen beräknas
hamna på uppskattningsvis 39 miljarder pund, en astronomisk summa som bland annat inbegriper Storbritanniens bidrag till EU:s budget fram till 2020, då man inte längre är medlem formellt.
Premiärminister Theresa May råkade i korseld på måndagen när parlamentsledamöter från hennes Tories och oppositionen kritiserade avtalet som på söndagen godkändes av de övriga 27 EU-staterna vid ett extrainsatt toppmöte i Bryssel. Motståndare till överenskommelsen uppmanade Theresa May att komma med en alternativ plan. “Det finns inget bättre avtal för handen", förklarade den omstridda premiärministern i Underhuset. “Vi kan tillstyrka detta avtal och leverera på folkomröstningen och gå vidare mot en ljusare framtid ... eller så kan Underhuset välja att förkasta avtalet och gå tillbaka till ruta ett."
EU godkände vid toppmötet det övergripande avtalet om Storbritanniens utträde och en vagt hållen separat deklaration över hur framtida relationer kan komma att gestaltas. Detta är tänkt att bana vägen för ett formellt utträde den 29 mars nästa år, men under en övergångsperiod tills december 2020 kommer allt möjligt att förhandlas, däribland detaljer som säkerhet, finanstjänster, fiskerättigheter och frågan om Nordirlands gräns med EU-landet Irland som
länge hotade torpedera förhandlingarna om ramverket.
Avtalet innebär att Storbritannien återfår kontroll över sina gränser och immigrationen – viktiga argument i folkomröstningen 2016 – samtidigt som man fortsätter att ha nära handel med Bryssel.
Theresa May står nu inför den kritiska uppgiften att vid en omröstning i parlamentet 11 december få rebelliska Torymedlemmar att tillstyrka villkoren för utträdet ur EU, men risken finns alltså att Underhuset röstar ned hennes kompromiss med Bryssel. Det finns en stark grupp av Brexitrebeller inom det styrande Torypartiet som anser att hon sålt ut Storbritannien och oppositionspartiet Labour kommer också att rösta emot avtalet i hopp om att få till ett bättre avtal med Bryssel. Men deras förhoppningar är fåfängliga eftersom EU inte viker en tum. Lagt kort ligger och det blir inga nya förhandlingar. “De som tror att de genom att förkasta avtalet ska få ett bättre avtal kommer att bli besvikna”,  förklarade Europakommissionens President Jean-Claude Juncker efter att EU27 tillstyrkte överenskommelsen. ”Detta är det bästa avtal för Storbritannien, det bästa avtalet för Bryssel, det bästa avtalet som kan uppnås.” Detta hindrade inte den amerikanska presidenten Donald Trump från att vada in i debatten och hävda att Brexitavtalet kan komma att försvåra handel mellan Washington och London. Trump berättade för journalister utanför Vita Huset på måndagen att avtalet verkar se bra ut för den Europeiska Unionen men inte för transatlantisk handel.

“Därför att just nu, om man tittar på avtalet, så kanske de inte kommer att kunna driva handel med oss. Och det vore inte en bra sak. Jag tror inte att de menade det.”
Han gick inte in på detaljer. Ett språkrör för premiärministern avfärdade Trumps oro och sade att överenskommelsen med EU tillåter Storbritannnien att underteckna handelsavtal med länder runtom i världen, däribland USA.
Om parlamentet röstar ned Brexitavtalet går Storbritannien mot en oviss framtid där i stort sett vad som helst kan hända från en ny folkomröstning till en så kallad Hard Brexit utan avtal med EU.
Storbritannien gick med i dåvarande EEC 1973, men har alltid varit en motvillig medlem genom att det aldrig sett sig som en del av Europa. När en engelsk medborgare talar om ”Europe” menar han eller hon kontinenten – ett klart semantiskt avståndstagande. London har länge varit motståndare till närmare integration inom EU och vid folkomröstningen var ett vanligt slagord ”We want our country back”.
I ett öppet brev till nationen skrev premiärministern på söndagen att det är tid att enas – oavsett om man röstade ”lämna” eller ”stanna”. ”Den 29 mars nästa år lämnar Storbritannien EU. Vi kommer då att inleda ett nytt kapitel i vårt nationella liv. Jag vill att det ska bli ett ögonblick av förnyelse och försoning i hela landet. Det måste markera punkten då vi lägger 'lämna' och 'stanna' åt sidan för gott och enas på nytt som ett folk. För att göra det måste vi nu fortsätta med Brexit och komma vidare med avtalet.”

Motståndarna inom Tories försökte trumma ihop stöd för ett misstroendevotum mot Theresa May i veckan som gick. De behövde 48 brev från parlamentsledamöter till stöd för myteriet, men skrapade bara ihop 25. Premiärministerns kritiker har anklagat henne för att tvinga in Storbritannien i ett samarbete med EU där man saknar inflytande. Flera ministrar, bland dem utrikesminister Boris Johnson, har avgått, och kabinettsmöten om Brexit har ibland präglats av stormgräl, enligt pressrapporter. Boris Johnson har hävdat att avtalet skulle göra landet till "vassalstat" utan möjlighet att träffa separata handelsavtal utanför EU:s handelsblock, vilket är en viktig del av Brexit.
Samtidigt har diverse reaktioner från folkdjupet visat att många är trötta på allt tjafs och det är tal om att man tycker att premiärministern mobbas av en klick manliga politiker.
Det föll på Theresa May att leda Storbritannien ur EU efter folkomröstningen när David Cameron avgick som premiärminister trots att hon aldrig visat sig vara någon stark anhängare av Brexit. Hon har sedan dess kämpat i motvind i sina försök att jämka samman Bryssels krav med motståndarnas invändningar inom Tories.
Europarådets president Donald Tusk slog fast att EU kommer att försöka vidmakthålla så nära förbindelser med Storbritannien som möjligt. “Vi kommer att förbli vänner till tidernas ände.”
Liknelsen med Hotel California är inte helt fel.

Senaste artiklarna