John McCain 1936 – 2018

LEDARKRÖNIKA
Att John McCain var sjuk var känt sedan länge. Men budskapet om hans död var ändå oväntat för den större allmänheten. John McCain hade hjärncancer och dagen före hans död meddelade familjen att behandlingen skulle upphöra.

John McCain har under de senaste åren kanske gjort sig mest känd i omvärlden för att vara den republikan som vågade att stå upp mot Donald Trump.  Att dessa båda är i samma parti är en paradox. John McCain stod för allt som Donald Trump inte kan leva upp till.

John McCain var en hjälte som under sin långa krigsfångenskap i Nordvietnam visade sin storhet.

Att McCain var en stor patriot lär ingen kunna förneka. Men han var också en politiker som höll fast vid sina värderingar om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Han stod också upp mot tortyr och de förhörsmetoder som användes i Afghanistan och Irak av den amerikanska militären.

Försvars- och säkerhetspolitik var McCains område. Det militära hade han i blodet. Både hans far och farfar var fyrstjärniga amiraler. Att det blev officersutbildning i marinen låg i familjetraditionen. En utbildning som han byggde på med att bli pilot med följande tjänstgöring på hangarfartyg.

John McCain anmälde sig frivillig att tjänstgöra i Vietnamkriget där han under sitt 23 flyguppdrag över Nordvietnam blev nedskjuten av en luftvärnsrobot (det nordvietnamesiska luftvärnsbatteriet leddes av en sovjetisk officer). Han räddade livet genom att hoppa men landade i vattnet på nordvietnamesiskt område. Han blev ”räddad” av några nordvietnameser som drog upp honom ur vattnet, misshandlade och förnedrade honom. Hans axel krossades med en gevärskolv och en bajonett kördes genom hans fot. Under fem och ett halvt år satt han i den kommunistiska diktaturens fångläger där han under hela fångenskapen fick utstå tortyr.  Nordvietnameserna var villiga att byta ut John McCain vid en fångutväxling och låta honom gå före (på grund av hans fars höga befattning i den amerikanska marinen) andra amerikaner som varit fångar en längre tid. Men McCain vägrade ta någon annans plats och bli frigiven i förtid.

McCains fångenskap i Nordvietnam kunde Donald Trump under presidentkampanjen inte hålla sig ifrån. Med en direkt syftning på John McCain deklarerade Trump att han föredrog soldater som inte togs till fånga. Detta uttalat av en man som blev frikallad under Vietnamkriget för hälsporre. Trump minns inte vilken läkare han uppsökte eller var intyget finns…  (Trumps ogillande av McCain tog ännu ett osmakligt uttryck när han i februari i år när han på The Conservative Political Action Conference fick publiken att bua ut den dödssjuke och frånvarande McCain.)

John McCain blev 1982 vald till representanthuset och 1986 efterträdde han sin republikanske partikamrat och likaså pilot Barry Goldwater (generalmajor i flygvapnets reserv med aktiv tjänst under såväl andra världskriget som under Koreakriget).

Efter att inte ha nått ända fram i den republikanska nomineringen till presidentkandidat 2000 lyckades McCain bättre 2008 och blev sitt partis kandidat. https://www.youtube.com/watch?v=PK-HFCId8_M  Mer problem än nytta fick McCain under kampanjen av sitt val som vicepresident – Sarah Palin. Under kampanjen avslöjade Palin förbluffande stora kunskapsluckor när det gällde försvars-och utrikespolitik.

John McCain blev något av en inofficiell ledare för det republikanska missnöjet med Donald Trump, ett bevis för att det fanns, och förhoppningsvis fortfarande finns, en annan höger än den som Trump representerar.

Till skillnad från Trump förstod McCain hur ryssarna fungerar och han var expert när det gällde försvars-och säkerhetspolitik.

John MacCain var en individualist som ofta hamnade i konflikt med sitt eget parti, han hade inga problem att arbeta tillsammans med det demokratiska partiets högerflygel och han hade en unik förmåga att ta sig förbi motgångar och förluster och gå vidare till synes oskadd och med oförminskad styrka.  John McCain – kanske den bästa president USA inte haft.

Foto: Gage Skidmore

 

 

Senaste artiklarna